Depositofonds

Lang niet iedereen in Nederland heeft een uitvaartverzekering afgesloten. Wie dat wel heeft gedaan, kiest steeds vaker voor een verzekering die een geldsom uitkeert in plaats van een natura-verzekering, waarbij de begrafenis geheel wordt geregeld door de verzekeraar. Maar is verzekeren echt nodig?

Hoeveel uw begrafenis of crematie kost, hangt natuurlijk af van uw wensen. Wilt u bijvoorbeeld eigen graf en een speciaal gedenk- teken, dan bent u veel meer kwijt dan wanneer u voor een algemeen graf zonder gedenkteken kiest. Daarnaast kunnen de kosten van de grafrechten per gemeente sterk verschillen.

Verzekeren of sparen

De hoogte van de verzekeringspremie die u moet betalen is afhankelijk van meerdere zaken. Allereerst natuurlijk het bedrag dat u uitgekeerd wilt krijgen. Maar ook uw leeftijd speelt een belangrijke rol: hoe jonger u bent, hoe minder u betaalt. En als u een bepaalde leeftijdsgrens hebt overschreden (meestal 73 jaar), kunt u vaak niet eens meer een uitvaartverzekering afsluiten.

De kosten van een gemiddelde uitvaart in Nederland bedragen momenteel ongeveer €6.000. Dat is een flink bedrag. Als u niet verzekerd bent, kan dat soms worden betaald uit de erfenis. Maar het is beter en overzichtelijker als het geld op voorhand is gereserveerd op bijvoorbeeld een spaarrekening. Zo zadelt u uw nabestaanden niet op met de kosten van uw uitvaart.

Belastingvoordeel

Een andere mogelijkheid is om het bedrag dat u reserveert voor uw uitvaart als eenmalige storting onder te brengen in een uitvaartde positofonds. Een depositostorting heeft voordelen boven zelf sparen. Zo wordt het gereserveerde geld tot een bepaald maximum ( momenteel € 6.859) vrijgesteld van de belasting die u moet betalen in box 3.

Verder is de rente over een deposito bijna altijd hoger dan bij een spaarrekening. De kosten van een uitvaart stijgen elk jaar een beetje en de rente kan worden gebruikt om deze stijging op te vangen. Als u later besluit dat u meer geld nodig heeft voor uw uitvaart, dan kunt u eenvoudig bijstorten. Een deposito is niet afkoopbaar en kan dus uitsluitend worden gebruikt voor de uitvaart.

De voordelen op een rij

  • Het wegnemen van deze financiële zorg bij nabestaanden;

  • Veilig, makkelijk en zeker;

  • Storting van de totaalsom ineens of gefaseerd;

  • Geen leeftijdsgrens of medische keuring;

  • Extra belastingvrijstelling Box 3;

Wilt u meer informatie over het Depositiofonds? Neem dan contact met ons op.

” Ik wil niet dat mijn kinderen de rekening van mijn uitvaart moeten betalen. Daarom heb ik nu geld in het depositofonds gestort “

Cees van Vliet
Rotterdam

Zijn we echt voordelig? Gebruik onze prijscalculator en bereken de kosten van de uitvaart.

Prijs berekenen