Herdenken en herinneren

Op verzoek van de nabestaanden kan er een herdenkingspagina worden aangemaakt, welke beschikbaar wordt gesteld om de overledene te herinneren en de mogelijkheid te bieden, de familie te condoleren met het verlies. Dit kan door middel van een tekst, foto of een filmpje.
Ga naar inlogpagina Memoria

Inlogcode

Uit respect voor de privacy van de overledene en de nabestaanden is de herdenkingspagina afgeschermd door middel van een inlogcode. Afhankelijk van de keuze die de nabestaanden hier in maken, wordt de code weergegeven op de rouwkaart, in een advertentie of u toegezonden per mail.

Privacy

Van Mourik Uitvaart hecht grote waarde aan de privacy van haar klanten. Om die reden hanteert zij een strikt privacybeleid dat de veiligheid van uw persoonsgegevens waarborgt. De informatie die u op Memoria deelt, wordt onder geen enkele omstandigheid voor andere doeleinden gebruik of aan derden verstrekt.